+976 99030456
ДОТООД ГҮНД НЬ ХҮРЭХ ЗАМ.

Сэтгэл зүйн үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг тухай.
Сэтгэл заслын үйл ажиллагаа нь тодорхой хэлбэртэй барьсан яриа ба арга техниктэй юм. Хэлэлцүүлгийн үеэр сэтгэл зүйч нь үйлчлүүлэгчийн хувийн асуудал, түүний шинж чанарыг илүү сайн ойлгоход чиглэсэн тусгай техник аргыг ашигладаг. Зөвлөгөө өгөх буюу заслын үйл явц нь бодол, мэдрэмж, зан төлөвт нөлөөлдөг.

Сэтгэл заслын үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн богино хугацаатай (1 цаг) байдаг бөгөөд нэг буюу хэд хэдэн сеансыг багтаана. Нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд хэд хэдэн уулзалт шаардагдана (ихэвчлэн 5-6 удаа).

Зөвлөх сэтгэл судлаач нь үйлчлүүлэгчтэй зөвхөн өөрийн чөлөөт хүсэл эрмэлзэл, гадны шахалтгүйгээр тусламж хүсч цаашдын ажлын үр дагаврыг мэдэж байх нөхцөлд л ажиллана.

Сэтгэл заслын үйл ажиллагаа нь тусгаарлагдсан оффис болон үйлчлүүлэгчийг сатааруулах объект байхгүй, чимээгүй нөхцөлд явагддаг. Сэтгэл зүйн засалд ирж байгаа хүнийг яарахгүй, бие нь өвдөхгүй байгаа үед зохион байгуулдаг.

Дараа нь зөвлөх нь үйлчлүүлэгчийг санаа зовдог зүйлийнхээ талаар ярилцахыг урьж, түүнийг анхааралтай, тэвчээртэй, сайхан сэтгэлээр сонсдог. Үүний үр дүнд сэтгэл зүйч асуудлын мөн чанарын талаар тодорхой ойлголтыг боловсруулж, түүний боломжит шалтгаан, шийдвэрлэх аргуудыг таамаглан гаргаж ирнэ.

Сэтгэл зүйчийн үндсэн ажил бол үйлчлүүлэгчид тэдний амьдралын бэрхшээлийг тал талаас харахад нь туслах, түүнтэй хамт түүний зан авирын онцлог, харилцан ойлголцлын харилцааны онцлог шинж чанаруудыг ярилцах явдал юм. Ихэвчлэн эдгээр зүйлсийг тухайн хүн өөрөө ухаарч, хянах боломжгүй байдаг.

Ярилцлагын үеэр үйлчлүүлэгч өөрөө ухамсарлах, нөхцөл байдлыг илүү нарийвчлан харах, өөрөөр таньж үнэлэх, бусад хүмүүст хандах хандлагыг өөрчлөх, үүний үндсэн дээр болж буй зүйл, түүний зан төлөвт хандах хандлагыг өөрчлөх боломжтой болно.

Үйлчлүүлэгч түүний үйлчилгээ шаардлагагүй болсон нь тодорхой болоход сэтгэл зүйч үйлчлүүлэгчтэй ажиллах ажиллагааг зогсооно.

Ганцарчилсан сэтгэл зүйн засалт орох хүсэлтэй бол 99030456 дугаарт залгаж цаг авч ирж болно.tursun.mn