+976 99030456
ДОТООД ГҮНД НЬ ХҮРЭХ ЗАМ.

Username – хэсэгт өөрийнхөө утасны дугаарыг оруулна уу.
Мөн нэвтрэхдээ утасны дугаараар нэвтэрнэ.

  • Тоон зурхай нь Пифагор, Египет, У-синь аргад суурилсан бөгөөд өөрийн болон бусад хүмүүсийн талаар 90%-ийн үнэн зөв мэдээллийг мэдэх боломжтой арга юм.
    “Олон хэмжээст анагаах ухаан” буюу Пендулумын сургалтанд хамрагдсанаар өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, эд хөрөнгө эд зүйлд, аян замд, эсвэл ямар нэгэн аюул осол зэрэг бүхий л сөрөг муу нөлөөнөөс өөрийгөө хамгаалахад суралцана.
    Олон хэмжээст сургалт 2


tursun.mn