+976 99030456
ДОТООД ГҮНД НЬ ХҮРЭХ ЗАМ.

Бүртгүүлэх хэсэгт орж бүртгүүлэн тухайн сургалтын төлбөрийг Хаанбанк-ны 5022267861-тоот эсвэл Голомтбанк-ны 3015108014 дансанд шилжүүлэн гүйлгээний утга дээрээ утасныхаа дугаарыг хийнэ үү.

Бүргүүлэхэд username хэсэгт утасныхаа дугаарыг оруулна уу.

Төлбөрөө шилжүүлсны дараа 99030456 утсаар [ tursun.mn / УТАСНЫ ДУГААР] гээд мсж явуулснаар таны хичээл үзэх эрх нээгдэнэ.

Хаан банк: 5022267861
Голомт банк: 3015108014tursun.mn