+976 99030456
ДОТООД ГҮНД НЬ ХҮРЭХ ЗАМ.


Сургалтын мэдээлэл

  • Нэр: “Олон хэмжээст анагаах ухаан” сургалт 1-р шат
  • Төлбөр: 120.000 ₮
  • Утас: 99030456
  • Сургалтын хугацаа: 3 сар

“Олон хэмжээст анагаах ухаан” сургалт 1-р шат

“Олон хэмжээст анагаах ухаан” буюу Пендулумын сургалтанд хамрагдсанаар өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, эд хөрөнгө эд зүйлд, аян замд, эсвэл ямар нэгэн аюул осол зэрэг бүхий л сөрөг муу нөлөөнөөс өөрийгөө хамгаалахад суралцана.

Яаралтай түргэнтусламжийн үед өөртөө болон бусдад туслах арга хэмжээ авахад суралцана.

Өөрийгөө бие организмын эсийн түвшнээс эхлээд “Дээд Би”-г хүртэл бүх олон хэмжээст түвшинд оношилж, түүнээс илэрсэн асуудлуудыг засахад сурна.

Энэ сургалт анхан болон ахисан гэсэн 1, 2-р шаттай бөгөөд энэхүү ухаанд суралцсанаар танд эмч, лам, бөө гэх зэрэг бусад хүмүүст хандах шаардлагагүй болох ба өөрөөр хэлбэл өөрөө өөрийгөө оношилж засах чадварт суралцах юм.


СУРГАЛТ АВАХ
tursun.mn