+976 99030456
ДОТООД ГҮНД НЬ ХҮРЭХ ЗАМ.
7чакраны дасгалыг хийснээр бүтэн биений Рэйки дасгал хийсэнтэй болдог юм.tursun.mn