+976 99030456
ДОТООД ГҮНД НЬ ХҮРЭХ ЗАМ.

“Олон хэмжээст анагаах ухаан” номны 2-р дэвтэр буюу өмнөх номны үргэлжлэл “Олон хэмжээст хүн” хэмээх шинэ ном хэвлэлтээс гарлаа. 🌸Номонд шинэ гүнзгий мэдээлэл, нарийн үйл ажиллагааны тайлбар, хүмүүсийн туршлага, дүүжингээр ажиллах шинэ алгоритм болон 40 орчим шинэ диаграммууд орсон байна. 👉Манай төвөөс ирж авбал 25’000 төг байгаа.tursun.mn