+976 99030456
ДОТООД ГҮНД НЬ ХҮРЭХ ЗАМ.

Рэйки сургалт судлалын төвийн сургалтын 9 дүгээр сарын шинэ хуваарь гарлаа. Сургалтанд суух хүсэлтэй хүмүүс 99030456 руу залгаж бүртгүүлнэ үү.tursun.mn