+976 99030456
ДОТООД ГҮНД НЬ ХҮРЭХ ЗАМ.

Рэйки Сургалт Судлалын Төвд олон төрлийн сургалтууд болон өөрийн оюун ухаанаа хөгжүүлэх бие организмыг эрүүлжүүлэх чийрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг юм.tursun.mn